Egzamin teoretyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Pytania i odpowiedzi zawarte w teście, obowiązujące na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy, opracowało Ministerstwo Infrastruktury.
Podstawa prawna: "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami." Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt - 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)
 • Po dostarczeniu naszych dokumentów do WORD, ustalamy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego.Przed przystąpieniem do egzaminu egzaminator sprawdza naszą tożsamość na podstawie dowodu osobistego.Egzamin teoretyczny ma formę Testu i przeprowadzany jest przy pomocy komputera wyposażonego w specjalną konsolę dotykową, umożliwiającą obsługę programu.

 • Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator wyjaśnia zasady testu i działania konsoli dotykowej, wtedy mamy możliwość sprawdzenia sprzętu.

 • Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 490, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne mogą być wszystkie lub dwa lub jedno.Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi.Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25min.

 • Po zakończeniu testu egzaminator sprawdza wynik testu, jeśli jest pozytywny najczęściej tego samego dnia przeprowadzany jest egzamin praktyczny.Jeśli wynik jest negatywny ustalamy następny termin egzaminu teoretycznego w Biurze Obsługi Klienta WORD, oraz dokonujemy opłaty za ten egzamin.
 • Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy.

 

konsola
konsola START – rozpoczyna egzamin, na początku jest to tzw. egzamin próbny, który umożliwi zaznajomienie się z obsługą konsoli oraz sposobem działania testu.
konsola ZATWIERDŹ – zatwierdza zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych.
konsola POPRZEDNIE – powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII".

TAK – potwierdza nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.
konsola NASTĘPNE – wybór następnego pytania i jego wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII".

NIE – neguje nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.
konsola A,B,C
 • zaznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone na czarno),
 • lub odznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone ponownie na biało).
konsola KONIEC
 • rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem,
 • zakończenie egzaminu próbnego - powoduje to uruchomienie właściwego egzaminu,
 • zakończenie właściwego egzaminu przed upływem planowanego czasu (25 min.).
konsola ZMIANA KATEGORII – przejście do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy.


Źródło: http://www.prawko.com.pl